ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន១៤៨នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន៣២៧នាក់ និងស្លាប់ចំនួន១១នាក់ (៧នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)

51

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ១៤៨នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន៣២៧នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន១១នាក់ (ក្នុងនោះ ៧នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩៖ សរុបចំនួន១១៧,៥០០នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន១១២,៣៨៣នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន២,៧១៤នាក់៕

Turbo tech solutions