ក្រសួងសុខាភិបាល៖ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន២២នាក់, ជាសះស្បើយចំនួន១៩នាក់ និងស្លាប់ចំនួន០៥នាក់ (០៣នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)

76

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន២២នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន១៩នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន៥នាក់ (ក្នុងនោះ ៣នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)។

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩៖ សរុបចំនួន១២០,១៣៤នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន១១៦,៥០៧នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន២,៩៤០នាក់៕

Turbo tech solutions