រាជរដ្ឋាភិបាល បង្កើតក្រុមការងារបង្ក្រាប ការលេងល្បែងស៊ីសង ខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទ

71

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារបង្ក្រាបការលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទ នៅទូទាំងប្រទេស។

ក្រុមការងារនេះ មានលោក សុខ ផល ជាប្រធានដឹកនាំ និងមានអនុប្រធាន ព្រមទាំងសមាជិកចំនួន១១នាក់៕

Turbo tech solutions
HQP