រាជរដ្ឋាភិបាល បញ្ចប់មុខតំណែងមន្រ្តី៣រូប នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សាកីឡា ក្រសួងមហាផ្ទៃ

57

ភ្នំពេញ ៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យបញ្ចប់មុខតំណែង មន្រ្តីនគរបាលចំនួន៣រូប នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សាកីឡា ក្រសួងមហាផ្ទៃ ។

ក្នុងនោះ ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ជា ប៊ុនវិបុល ពីអគ្គលេខាធិការរង ឲ្យមកជាមន្រ្តី , ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ជា សែនវិស្សុត ពីអគ្គលេខាធិការរង ឲ្យមកជាមន្រ្តី និងវរសេនីយ៍ឯក ជា ច័ន្ទវិចិត្រ ពីប្រធានអង្គភាពរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ មានឋានៈស្មើ ប្រធាននាយកដ្ឋាន ឲ្យមកជាមន្រ្តី ៕

Turbo tech solutions
HQP