រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចកែសម្រួលវិធានការថ្មីលើសេចក្តីសម្រេចក្នុងការបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ និងបន្តហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ និងបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ទូទាំងប្រទេស

353

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅយប់ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានសម្រេចកែសម្រួលវិធានការលើសេចក្តីសម្រេចពិសេសមួយ ក្នុងការ បិទខ្ទប់ រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ និងចេញសេចក្តីសម្រេចបន្តហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ និងបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ទូទាំងប្រទេស។

សេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលទទួលបានផ្លូវការពីសម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី។

Turbo tech solutions
HQP