ក្រសួងអប់រំ ចេញប្រកាស ស្ដីពី ការកំណត់មណ្ឌលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ០៥ ធ្នូ ២០២២

90

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញប្រកាស ស្ដីពី ការកំណត់មណ្ឌលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង៖ ០៥ ធ្នូ ២០២២។ នេះបើតាមប្រកាស ដែលទទួលបាននៅថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២៕

ខាងក្រោមនេះ ជាប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖

Turbo tech solutions
HQP