ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការស្លាប់របស់មនុស្ស២នាក់បន្ថែមទៀត ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩

172

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅយប់ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានប្រកាសពីការស្លាប់របស់មនុស្ស២នាក់បន្ថែមទៀត ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។ នេះបើតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលទទួលបាននៅមុននេះបន្ដិច។

ក្រសួងសុខាភិបាល បានបញ្ជាក់ថា ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន២នាក់នេះ នៅមន្ទីរពេទ្យហ្លូងម៉ែ និងមន្ទីរពេទ្យចាក់អង្រែ។

Turbo tech solutions
HQP