អ្នកល្មើសបម្រាម លួចចូលមកខេត្តព្រៃវែង ចំនួន០៥នាក់បានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ទាំងប្រាំនាក់នេះមកពីរាជធានីភ្នំពេញ

246

អ្នកល្មើសបម្រាម លួចចូលមកខេត្តព្រៃវែងថ្មីៗនេះបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន០៥នាក់បន្ថែមទៀតមកពីរាជធានីភ្នំពេញ សូមជម្រាបជូនសាធារណៈជនជ្រាបថា ចំពោះអ្នកលួចចលត័ទីដោយមិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាលនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការទទួល ទណ្ឌកម្មព្រហ្មទណ្ឌ តាមមាត្រា១០និងមាត្រា១១ នៃច្បាប់ស្តីពី កូវិដ-១៩ ព្រមទាំងទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលបន្ថែមផ្សេងទៀត បន្ទាប់ពីត្រូវនាំទៅធ្វើចត្តាឡីសក័រយះពេល១៤ថ្ងៃរួច។

ខាងក្រោមនេះជាឈ្មោះដែលលួចរត់ចូលមកខេត្តព្រៃវែង និងបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវិដ-១៩ ៖

១. យ៉ន ឡាងហួយ ភេទ ស្រី អាយុ ១៨ឆ្នាំ នៅភូមិ ឫស្សីសាញ់ ឃុំ ឫស្សីសាញ់ ស្រុក ស៊ីធរកណ្ដាល (ចត្តាឡីសក័នៅសាលាបឋមសិក្សាឫស្សីសាញ់) មកពីភ្នំពេញ ។

២. ខោល នីន ភេទ ស្រី អាយុ ៤៤ឆ្នាំ នៅភូមិ ចុង ឃុំ ពោធិ៍ទី ស្រុកស៊ីធរកណ្ដាល (ចត្តាឡីសក័នៅសាលាបឋមសិក្សាពោធិ៍ទី) មកពីភ្នំពេញ។

៣. ធា ណែត ភេទ ប្រុស អាយុ ៣៤ឆ្នាំ នៅភូមិ ពោធិ៍ទី ឃុំ ពោធិ៍ទី ស្រុក ស៊ីធរកណ្ដាល (ចត្តាឡីសក័ នៅសាលាបឋមសិក្សាពោធិ៍ទី) មកពី ភ្នំពេញ ។

៤. ណែម ណុប ភេទ ប្រុស អាយុ ១២ឆ្នាំ  នៅភូមិ ស្វាយសាក់ ឃុំ ពោធិ៍ទី ស្រុក ស៊ីធរកណ្ដាល (ចត្តាឡីសក័នៅសាលាបឋមសិក្សាពោធិ៍ទី) មកពីភ្នំពេញ ។

៥. ឡាត់ ចាន់ណាក់ ភេទ ស្រី អាយុ ៣២ឆ្នាំ នៅភូមិ ពោធិ៍ទី ឃុំ ពោធិ៍ទី ស្រុក ស៊ីធរកណ្ដាល (ចត្តាឡីសក័នៅសាលាបឋមសិក្សាពោធិ៍ទី) មកពី ភ្នំពេញ ។

Turbo tech solutions
HQP