ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីចំនួនអ្នកស្លាប់ ៥នាក់បន្ថែមទៀត ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩

293

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានប្រកាសពីចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៥នាក់បន្ថែមទៀត។ នេះបើតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន។

អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ទាំង៥នាក់បន្ថែមទៀតនេះរួមមាន៖

+++
Turbo tech solutions
HQP