គិតត្រឹមម៉ោង១០៖៣០នាទីយប់ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភានេះ កម្ពុជាបន្ដឈរលេខរៀងទី១ ដោយទទួលបានមេដាយសរុប ៧២គ្រឿង

105

ភ្នំពេញ ៖ គិតត្រឹមម៉ោង១០៖៣០នាទីយប់ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភានេះ កម្ពុជាបន្ដឈរលេខរៀងទី១ ដោយទទួលបានមេដាយច្រើនជាងគេសរុប ៧២គ្រឿង ក្នុងនោះមានមាសចំនួន២៩គ្រឿង, ប្រាក់ចំនួន២១ និងសំរិទ្ធចំនួ​ន២២គ្រឿង ។

សូមរំលឹកឡើងវិញថា បើគិតត្រឹមម៉ោង១០៖៣០នាទីយប់កាលពីម្សិលមិញកម្ពុជាមានមេដាយសរុបចំនួន ៤១គ្រឿង ក្នុងនោះមេដាយមាស ១៩គ្រឿង, មេដាយប្រាក់ចំនួន ១១គ្រឿង និងមេដាយសំរិទ្ធចំនួន ១១គ្រឿង។

Turbo tech solutions
HQP