មន្រ្តីរដ្ឋសភាម្នាក់ឆ្លងកូវីដ១៩ អំពាវនាវឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធ ទៅធ្វើតេស្តភ្លាមៗ និងធ្វើចត្តាឡីស័ក

209

ភ្នំពេញ៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា នៅថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានប្រកាសឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយ លោក ពាំង សាម៉ុន ដែលឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ទៅធ្វើតេស្ត និងធ្វើចត្តាឡីស័ក។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសដែលទទួលបាន

Turbo tech solutions
HQP