រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង ជូនដំណឹងពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ លើបុគ្គលម្នាក់ នៅភូមិបាវិតកណ្តា សង្កាត់បាវិត

215

ស្វាយរៀង៖ រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង នៅថ្ងៃទី២២ ខែមេសានេះ បានជូនដំណឹង ពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ លើបុគ្គលម្នាក់ ដែលមានទីលំនៅភូមិបាវិតកណ្តា សង្កាត់បាវិត ក្រុងបាវិត។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹង ដែលទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Turbo tech solutions
HQP