រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ប្រកាសពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ ១៩ លើពលរដ្ឋ៣នាក់បន្ថែមទៀត ក្នុងស្រុកស្រីសន្ធរ

247

កំពង់ចាម៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានប្រកាសពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ លើប្រជាពលរដ្ឋចំនួន៣នាក់បន្ថែមទៀត នៅស្រុកស្រីសន្ធរ។ នេះបើតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានដែលទទួលបាន។

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនេះ បានឲ្យដឹងថា ប្រជាពលរដ្ឋដែលទើបរកឃើញកើតជំងឺកូវីដ ចំនួន៣នាក់នេះរួមមាន៖

Turbo tech solutions
HQP