អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំង សម្រេចបិទផ្សារសាលាលេខ៥ជាបណ្ដោះអាសន្ន ក្រោយរកឃើញមានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩

206

តកំពង់ឆ្នាំង៖ យោងតាមសារលិខិតរបស់ អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បានសម្រេចបិទជាបណ្ដោះអាសន្នផ្សារសាលាលេខ៥ ក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំអូរឬស្សី ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចាប់បីថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១​តទៅ និងមានវិធានការដូចខាងក្រោម៖

Turbo tech solutions
HQP