អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នឹងក្រុងប៉ោយប៉ែតបានចេញវិធានការរដ្ឋបាលបណ្ដោះអាសន្ន រយៈពេល២សប្ដាហ៍ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងនឹងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ ១៩

209

បន្ទាយមានជ័យ៖ លោក អ៊ុំ រាត្រី អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានសម្រេចដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលបណ្ដោះអាសន្ន រយៈពេល២សប្ដាហ៍ ក្នុងភូមិសាស្ដ្រក្រុងប៉ោយប៉ែត ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។ នេះបើតាមសេចក្ដីសម្រេចដែលទទួលបាន។

Turbo tech solutions
HQP