ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការស្លាប់របស់មនុស្ស៣នាក់បន្ថែមទៀត ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩

204

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅរសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ បង្ហាញពីការស្លាប់របស់មនុស្ស៣នាក់បន្ថែមទៀត ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។ នេះបើតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលទទួលបាននៅមុននេះបន្ដិច។

ក្រសួងសុខាភិបាល បានបង្ហាញអំពីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ដូចខាងក្រោម៖

Turbo tech solutions
HQP