អភិបាលខេត្តបាត់ដំបង សម្រេចបើកដំណើរការផ្សារក្នុងក្រុងបាត់ដំបង, ស្រុកថ្មគោល និងស្រុកមោងឫស្សីឡើងវិញ ក្រោយផ្អាកមួយរយៈដោយសារជំងឺកូវីដ១៩

211

បាត់ដំបង៖ អភិបាលខេត្តបាត់ដំបង លោក ងួន រតនៈ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានសម្រេចដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនូវផ្នែកខាងក្នុងផ្សារ (តួផ្សារ) នៃផ្សារក្នុងក្រុងបាត់ដំបង ស្រុកថ្មគោល និងស្រុកមោងឫស្សី ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រោយផ្អាកមួយរយៈដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។

ក្នុងសេចក្ដីសម្រេចដែលទទួលបានបញ្ជាក់ថា ផ្សារដែលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឡើងវិញជាបណ្ដោះអាសន្ននូវផ្នែកខាងក្នុងផ្សារ (តួផ្សារ) ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រួមមាន៖

Turbo tech solutions
HQP