រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ ចេញសេចក្ដីណែនាំបន្ដពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ ១៩

303

ក្រចេះ៖ លោក វ៉ា ថន អភិបាលខេត្តក្រចេះ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីណែនាំ បន្ដពង្រឹងអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ១៩។ នេះបើតាមសេចក្ដីណែនាំដែលទទួលបាន។

តាមរយៈសេចក្ដីណែនាំនោះ អភិបាលខេត្តក្រចេះ បានធ្វើការណែនាំដូចខាងក្រោម៖

Turbo tech solutions
HQP