រដ្ឋបាលបន្ទាយមានជ័យ ដាក់វិធានការទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ គ្រឿងឧបភោគបរិភោគគ្រប់ប្រភេទ និងឱសថ ក្នុងការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ១៩

184

បន្ទាយមានជ័យ៖ រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ គ្រឿងឧបភោគបរិភោគគ្រប់ប្រភេទ និងឱសថ ក្នុងការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ នេះបើតាមសេចក្តីណែនាំ ដែលទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីណែនាំខាងក្រោម៖

Turbo tech solutions
HQP