រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកកើតជំងឺកូវីដ ១៩ ចំនួន ១៥នាក់ ទើបរកឃើញ

153

សៀមរាប៖ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប នៅយប់ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ទើបនឹងរកឃើញអ្នកកើតជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១៥នាក់បន្ថែមទៀត។ រដ្ឋបាលខេត្ត បានសម្រេចបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ទាំង ១៥នាក់នេះ ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងផ្ទាល់ និងប្រយោល ត្រូវធ្វើតេស្តសុខភាព និងធ្វើចត្តាឡីស័ក។

សូមបញ្ជាក់ថា រហូតមកដល់ពេលនេះ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកកើតជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ ចំនួន ៣៦នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកជំងឺចំនួន ១២នាក់ បានព្យាបាលជាសះស្បើយ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ទាំង១៥នាក់ ដែលបង្ហាញដោយរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប៖

Turbo tech solutions
HQP