រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានអនុវត្តច្បាប់ចំពោះបុគ្គល ១៤នាក់ ដែលគេចវេះចេញពីតំបន់បិទខ្ទប់

229

ព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានអនុវត្តច្បាប់ចំពោះបុគ្គលចំនួន១៤នាក់ ដែលគេចវេះចេញពីតំបន់បិទខ្ទប់ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។ នេះបើតាមលិខិតរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ដែលទទួលបាននៅថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

បើតាមលិខិតរបស់លោក គួច ចំរើន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានឱ្យដឹងថា បុគ្គលទាំង១៤ ដែលគេចវេះចេញតំបន់បិទខ្ទប់នៃភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុ នាដំណាកកាលទប់ស្កាត់មិនឱ្យមានការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ចូលក្នុងសហគមន៍ រួមមាន៖

សូមអានលិខិតទាំងស្រុងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

Turbo tech solutions
HQP