ខេត្តបាត់ដំបង រកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ អ្នកកើតកូវីដ ចំនួន១០នាក់ទៀត

223

បាត់ដំបង៖ រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង នៅថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ បានជូនដំណឹងពីការរកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ អ្នកកើតកូវីដ១៩ ចំនួន ១០នាក់ទៀត ដែលត្រូវបានរកឃើញកាលពីម្សិលមិញ។

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង ដែលទទួលបាន ឲ្យដឹងថា ក្នុងចំណោមអ្នកកើតកូវីដទាំង ១០នាក់ មានចំនួន ៩នាក់ ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ និងម្នាក់ទៀត ជាពលករខ្មែរមកពីថៃ៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Turbo tech solutions
HQP