ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសពីការស្លាប់របស់អ្នកជំងឺចំនួន ០៦នាក់បន្ថែមទៀត ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩

141

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់អំពីការស្លាប់របស់មនុស្ស៦នាក់បន្ថែមទៀត ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលទទួលបាន។

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ កើនរហូតដល់១៤២នាក់ នៅទូទាំងប្រទេស៕

Turbo tech solutions
HQP