ខេត្តបាត់ដំបង បាននិងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺកូវីដ ១៩ ចំនួន៩នាក់ ក្នុងនោះ៤នាក់ជាពលករមកពីប្រទេសថៃ

403

បាត់ដំបង៖ រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង បានបន្តរកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៩នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀត ក្នុងនោះអ្នកជំងឺ ៤នាក់ ជាពលករទើបវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃ និងមានអ្នកជំងឺ២នាក់ បានជាសះស្បើយ។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

ចាប់ផ្តើមពីមានករណីឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ខេត្តបាត់ដំបង មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៨៥នាក់ បានព្យាបាលជាសះស្បើយ៣១នាក់ មានករណីស្លាប់ម្នាក់ និងកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួន៥៣នាក់៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង៖

Turbo tech solutions
HQP