ខេត្តស្វាយរៀង បន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៤នាក់ ក្នុងនោះមានម្នាក់មកពីភ្នំពេញ

1064

(ស្វាយរៀង)៖ រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង នៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានសេចក្តីជូនដំណឹង ពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន ០៤នាក់ មានស្រុកកំណើតនៅស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង ក្នុងនោះមាន ១នាក់ ទើបត្រឡប់មកពីរាជធានីភ្នំពេញ។

ខាងក្រោមបនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង៖

Turbo tech solutions
HQP