ខេត្តត្បូងឃ្មុំ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ថ្មីចំនួន ៦នាក់

528

(ត្បូងឃ្មុំ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភានេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៦នាក់។

រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក៏បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងទាំង ៦នាក់នោះដែរ ដូចមានក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោមនេះ៖

Turbo tech solutions
HQP