ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភាតទៅ ផ្សាររដ្ឋទាំងអស់នឹងបើកដំណើរការឡើងវិញ

282

(ភ្នំពេញ)៖ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ លោក ឃួង ស្រេង នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានប្រកាសសម្រេចឲ្យបើកដំណើរការផ្សាររដ្ឋទាំងអស់ ក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១តទៅ។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានលិខិតរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ខាងក្រោមនេះ៖

Turbo tech solutions
HQP