ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានរកឃើញអ្នកកើតកូវីដ ១៩ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ ៣នាក់ទៀត

233

កំពង់ឆ្នាំង៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភានេះ បានសេចក្ដី ប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៣នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀត និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ ពួកគេផងដែរ។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលទទួលបាន។

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយផ្ទាល់ ឬប្រយោលជាមួយអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងរយៈពេល ១៤ថ្ងៃមុន និងទៅពិនិត្យសំណាកជាបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំពង់ត្រឡាច ឬមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតបំផុត៕

Turbo tech solutions
HQP