រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានផ្អាកសកម្មភាពអាគារ ៤ នៃរោងចក្រកាត់ដេរមួយនៅស្រុកជើងព្រៃ ដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលឆ្លងកូវីដ ១៩

181

កំពង់ចាម៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការផ្អាកសកម្មភាពអាគារ ៤ នៃរោងចក្រវ៉ាឡុង ខេមបូឌា ហ្វ៊ូតវែរ អ៉ិនដាសស្រ្ទ ឯ.ក ស្ថិតនៅភូមិឈើទាល ឃុំផ្តៅជុំ ស្រុកជើងព្រៃ រយៈពេល ២ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ១៩។ នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេច ដែលទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីសម្រេចខាងក្រោម៖

Turbo tech solutions
HQP