ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ ១៩ថ្មីចំនួន៥៦០នាក់ ខណៈជាសះស្បើយ៥៣៧នាក់

235

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៥៦០នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន៥៣៧ នាក់ជាសះស្បើយ។

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន២៥,២០៥នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន១៧,៧០១នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន១៧៦នាក់៕

Turbo tech solutions
HQP