រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានបញ្ចប់ការកំណត់ភូមិសាស្ត្រមួយចំនួន ក្នុងសង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ចេញពីតំបន់ក្រហម

258

បន្ទាយមានជ័យ៖ រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានចេញសេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់ការកំណត់ភូមិសាស្ត្រមួយចំនួន នៅក្នុងសង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ចេញពីតំបន់ក្រហម ដែលមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ធ្ងន់ធ្ងរ។ នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ៖

Turbo tech solutions
HQP