ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន ៥៦៨នាក់បន្ថែមទៀត និង អ្នកបាត់បង់ជីវិតចំនួន ០៤នាក់

173

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ៥៦៨ចំនួន នាក់ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន ៦៦៣នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត០៤នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន ២៦,៣២៩នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប ១៩,០២២នាក់ និងស្លាប់សរុប ១៨៣នាក់៕

Turbo tech solutions
HQP