ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន ៦៤៩នាក់បន្ថែមទៀត និង អ្នកបាត់បង់ជីវិតចំនួន ០៤នាក់

185

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ៦៤៩ចំនួន នាក់ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន ៦២៦នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត០៤នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន ២៧,៦៣៨នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប ២០,៣៩៨នាក់ និងស្លាប់សរុប ១៩៤នាក់៕

Turbo tech solutions
HQP