រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកកើតកូវីដចំនួន ៧៤នាក់

203

ស្វាយរៀង៖ រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បានសេចក្តីជូនដំណឹងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ អ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៧៤នាក់ ដែលត្រូវបានប្រកាសតាមសេចក្ដីជូនព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹង ដែលទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Turbo tech solutions
HQP