ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកកើតកូវីដថ្មីចំនួន ៦៩០នាក់បន្ថែមទៀត និងអ្នកបាត់បង់ជីវិតចំនួន ០៥នាក់

203

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៦៩០នាក់ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន ៤៤៨នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត០៥នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន ៣០,០៩៤នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប ២២,៦៣៦នាក់ និងស្លាប់សរុប ២១៤នាក់៕

Turbo tech solutions
HQP