ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៦១៦នាក់ ស្របពេលអ្នកជម្ងឺជាសះស្បើយចំនួន៧៥៣នាក់

173

ភ្នំពេញក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន៦១៦នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន ៧៥៣នាក់ជាសះស្បើយ។

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ៣០,៧១០នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ២៣,៣៨៩នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន២២០នាក់៕

Turbo tech solutions
HQP