រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ បន្តរកឃើញនិង បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន២៧នាក់បន្ថែមទៀត

259

ត្បូងឃ្មុំ៖ រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញប្រកាសព័ត៌មានប្រកាស ស្តីពី ការរកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណមនុស្សចំនួន២៧នាក់បន្ថែមទៀត ដែលទើបរកឃើញឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ តាមរយៈការធ្វើតេស្ដរហ័ស៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

Turbo tech solutions
HQP