រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល ជូនដំណឹងពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ កម្មករ កម្មការិនី នៅក្រុងតាខ្មៅ និងតាមទីប្រជុំជន ក្នុងស្រុកទាំង១០ ដោយចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា

263
Turbo tech solutions
HQP