ខេត្តកំពង់ធំ បន្តរកឃើញរកណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ១២នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ០៦នាក់

235

កំពង់ធំ៖​ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ នាថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី​ ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១២នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ០៦នាក់ នៅថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១៕​

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

Turbo tech solutions
HQP