ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ចេញសេចក្ដីបំភ្លឺចំពោះការចុះផ្សាយអត្ថបទព័ត៌មានបំផ្លើស របស់សារព័ត៌មាន អេស៊ាថែមស៍ (Asia Times) ដែលផ្សាយថា ចិនគាបសង្កត់កម្ពុជា ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យក្នុងប្រព័ន្ធទប់ស្កាត់កូវីដ១៩

185
Turbo tech solutions
HQP