ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន ៤៦៨នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកបាត់បង់ជីវិតចំនួន១៥នាក់

172

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៤៦៨នាក់ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន ៦៣៦នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត១៥នាក់។

គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន ៣៨,៤២៧នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប ៣១,៨៥៨នាក់ និងស្លាប់សរុប ៣៣៥នាក់៕

Sponsor

អត្ថបទទាក់ទង

Turbo tech solutions
HQP