ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី ៦២៥នាក់បន្ថែមទៀត និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មី ៧០៥នាក់

312

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៦២៥នាក់ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន ៧០៥នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត១២នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន ៤០,៧៨២នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប ៣៥,០៣០នាក់ និងស្លាប់សរុប ៣៨០នាក់៕

Turbo tech solutions
HQP