ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៧៩៩នាក់ ខណៈជាសះស្បើយ ៩១០នាក់ និងស្លាប់អ្នកជំងឺ ១៤នាក់បន្ថែមទៀត

329

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៧៩៩នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន ៩១០នាក់ជាសះ និងស្លាប់អ្នកជំងឺ ១៤នាក់បន្ថែមទៀត ។

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ៤១,៥៨១នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ៣៥,៩៤០នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន ៣៩៤នាក់៕

រូបភាព ៖ អ៊ឹម ម៉ានីន
Turbo tech solutions
HQP