ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន ៤៧១នាក់បន្ថែមទៀត និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ៩២៨នាក់

278

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៤៧១នាក់ ខណៈអ្នកបានជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន ៩២៨នាក់ និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិត២០នាក់។ គិតមកទល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន ៤២,០៥២នាក់, ករណីជាសះស្បើយសរុប ៣៦,៨៦៨នាក់ និងស្លាប់សរុប ៤១៤នាក់៕

Turbo tech solutions
HQP