លោក រាម កុសល ដែលអាជ្ញាកណ្តាលបញ្ជាការប្រកួតដណ្តើមខ្សែក្រវ៉ាត់រវាងកីឡាករ ឃីម បូរ៉ា និង កីឡាករ ម៉ឺន មេឃា ស្រាយបំភ្លឺជុំវិញប្រកួតខុសលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសគុនខ្មែរ

173

លោក រាម កុសល គឺជាអាជ្ញាកណ្តាលបញ្ជាគ្រប់ប្រកួតបានសរសេរក្នុងមតិ Comment ក្នុងហ្វេសប៊ុក​ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ជុំវិញរឿងរ៉ាវ ការប្រកួតដណ្តើមខ្សែក្រវ៉ាត់រវាងកីឡាករ ឃីម បូរ៉ា និង កីឡាករ ម៉ឺន មេឃា ដោយការប្រកួតនោះមានការខុសបច្ចេកទេសគុនខ្មែរនៅចុងទឺកទី៣ នៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។

សូមទស្សនាមតិស្រាយចង្ងល់ជុំវិញរឿងខាងក្រោមដូចតទៅ

Turbo tech solutions