ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី៩៩៦នាក់និងចំនួនអ្នកស្លាប់៣៩ ខណៈជាសះស្បើយ៨១៣នាក់

73

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៩៩៦នាក់និងចំនួនអ្នកស្លាប់៣៩ ខណៈអ្នកជំងឺ៨១៣នាក់ជាសះស្បើយ។

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ៦៤,៦១១នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ៥៦,១៧៨នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន ១០២៥នាក់៕

Turbo tech solutions