ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ៨៨៩នាក់និងចំនួនអ្នកស្លាប់ ២៧ ខណៈជាសះស្បើយ ៨៤៩នាក់

85

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៨៨៩នាក់និងចំនួនអ្នកស្លាប់ ២៧ ខណៈអ្នកជំងឺ៨៤៩នាក់ជាសះស្បើយ។

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ៦៥,៥០០នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ៥៧,០២៧នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន ១០៥២នាក់៕

Turbo tech solutions