ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ៧៩០នាក់ ខណៈជាសះស្បើយ១០៨៧នាក់ និង អ្នកស្លាប់មានចំនួន ២២នាក់

79

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៧៩០នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺ១០៨៧នាក់ជាសះស្បើយ។

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ៦៧,៩៧១នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ៦០,០១៧នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន១,១២៨នាក់៕

Turbo tech solutions