ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ៨១២នាក់និងចំនួនអ្នកស្លាប់១៩នាក់ ខណៈជាសះស្បើយ ៧៤០នាក់

189

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៨១២នាក់និងចំនួនអ្នកស្លាប់១៩នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺ ៧៤០នាក់ជាសះស្បើយ។

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ៦៩,៦០៨នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ៦១,៧៧៩នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន ១១៦៨នាក់៕

Turbo tech solutions
HQP