ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ រកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Smart បានកាត់ផ្ដាច់លេខទូរស័ព្ទរបស់អតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃ ហើយយកទៅលក់បន្តឲ្យអតិថិជនថ្មី

89

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ បានរកឃើញថា ក្រុមហ៊ុន ស្មាត អាស្យាតា ខូអិលធីឌី ( Smart Axiata Co,Ltd) បានអនុវត្តខុសនឹងនីតិវិធីនៃការបើកលេងទូរស័ព្ទជូនអតិថិជនដោយបានកាត់ផ្ដាច់លេខទូរស័ព្ទអតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃ ហើយយកទៅលក់បន្តឲ្យអតិថិជនថ្មីដោយគ្មានការយល់ព្រមពីម្ចាស់ដើម ។

នេះបើយោងតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ នៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ៕

កាន់តែលម្អិតសូមអានសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាននេះបន្ថែមទៀត

Turbo tech solutions